Dyrektor Handlowy Ekonaw - Pan Andrzej Bernaciak i goście z Kazachstanu