NORDLAND GUANO

Informacje ogólne

1. Substancje zawarte w tych nawozach nie od razu wprowadzane są do gleby, lecz uwalniane falowo, w pewnych odstępach czasowych.
2. Zawierają naturalne substancje mineralne udostępniając je roślinom.
3. Związki mineralne, zawarte w nawozie w odpowiednich proporcjach, mają za zadanie pobudzić do szybszego działania organizmy zawarte w próchnicy leśnej, integralnym składniku naszego nawozu.
4. Stymulują szybszy rozwój mikroflory w nowych, gorszych warunkach.
5. Nie podnoszą stężenia soli w glebie, przez co nie obniżają przyswajania innych składników pokarmowych i wody.
6. Pobudzają procesy strukturotwórcze w glebie, nie ograniczają bytowania innych organizmów żyjących w symbiozie z roślinami uprawowymi.
7. Nie powodują, w porównaniu z nawozami mineralnymi, zanikania łańcucha struktury próchnicy oraz co za tym idzie organizmów z tego łańcucha.
8. Mikroflora bytująca w próchnicy wiąże związki pokarmowe i uwalnia je w momencie korzystnym dla roślin.
9. Wzmagają procesy życiowe, poprawiają istniejące warunki oraz podnoszą lub obniżają niekorzystne stężenie składników pokarmowych, przez co szybciej namnaża się mikroflora glebowa.
10. Polepszają, co za tym idzie, strukturę gleby i powiększają jej pojemność wodną i powietrzną.
11. Składniki nawozu „NORDLAND GUANO” uruchamiają istniejący potencjał gleby, niedostępny bezpośrednio dla roślin bez ingerencji mikroorganizmów, które po przetworzeniu materii mineralno-organicznej czynią ją dostępną dla roślin.
12. Zmniejszają wypłukiwanie substancji pokarmowych uwalnianych z gleby i przyswajalnych przez rośliny.
13. Zawierają łatwo przyswajalny magnez i fosfor co wzmaga tworzenie się kwiatów.
14. Polepszają gospodarkę wodną roślin przez długofalowe działanie potasu, związanego z substancjami organicznymi zawartymi w guano.
15. Ton – Humus – Komplex – przez połączenie glinki, próchnicy leśnej i mineralnych składników odżywczych, tworzy się roztwór wymiany jonów, wpływający bezpośrednio na poprawienie struktury gleby co ułatwia penetrację korzeniom w związku z czym darń szybciej i mocniej się ukorzenia.
16. Rośliny są odporniejsze na niedobory wody podczas wegetacji.Informacje o skladzie

Głównymi składnikami są próchnica leśna, guano ptaków morskich (Peru), mocznik, glinka, chlorek potasu, fosforyt, magnezja, ziemia okrzemkowa, lignino sulfonian. Składniki mineralne są niezbędne w procesie technologicznym, gdyż z czystego nawozu organicznego nie można uzyskać granulatu. Oddajemy do rąk klientów nawóz w formie granulatu co ułatwiadozowanie i czyni je przyjemniejszym dla miłośników roślin.